7729 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓ. (744 ) MAMOLI

7729 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΡΟΓΓ. (744 ) MAMOLI