12681 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ LA TORRE BAKLATSIDIS

12681 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ  LA TORRE BAKLATSIDIS